Itä-Helsingin keskustan ideakilpailu: Puhoksen ja Puotilan alueet etenevät jatkosuunnitteluun ITIS SITIn pohjalta

Helsingin kaupungin järjestämässä kansainvälisessä idea- ja arkkitehtikilpailussa haettiin innovatiivisia, innostavia ja ilmastonmuutoksen hillintää tukevia ehdotuksia Itäkeskuksen keskeisimpien alueiden sekä Puotilan metroaseman seudun suunnittelusta. Kilpailun voittajat julkistettiin tänään, ja toiselle sijalle ja Puhoksen ja Puotilan jatkosuunnittelun pohjaksi palkintolautakunta valitsi ITIS SITI -ehdotuksen. ITIS SITI täydentää hajanaisen kaupunkirakenteen eheäksi keskustaksi – oikeaksi kaupungiksi, jossa palvelut ja asuminen […]